Månad mars 2014

Vår?

Det är i stort sett snöfritt, alen blommar, sälgen tvekar, men bina flyger. C:a 10 grader i luften, det var 17 grader i solen här hemma Det såg bra ut i de två bigårdar jag besökte i går, två till…