Verksamheten.

Vad är det som erbjudes?

Honung, utbildning, upplevelser m.m.


Honung

Jag tappar honung på 500 g glasburk, 700 g glasburk 1,5 kg och 3 kg plasthink. Honung smaksatt med citron eller eucalyptus tappas på 250 g glasburk. Jag har också honung med tillsatt propolis på 250 g glasburk. Flytande nyslungad honung på 350 g glasflaska

Andelsbiodling

Andelsbiodling innebär att du köper en tiondel av honungsskörden i en bikupa hos mig. Du får möjlighet till två studiebesök, ett i bikupan och ett i slungrummet. När honungen är slungad och burkad får du komma och hämta den. Du får dessutom information i en stängd Facebokgrupp där jag berättar vad som händer i ”din” bikupa

Biodlingskurser

Jag anordnar nybörjarkutrser i biodling. Detta görs i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Kontakta Bollnäskontoret om du vill hänga med.

Bin och drottningar

Jag kan sälja avläggare eller övervintrade samhällen efter beställning. Jag kan sälja friparade carnicadrottningar efter bästa möjliga drottningmödrar.