Biodling


på mitt sätt

Honung ska köpas lokalt!

Honung, ett av de mest förfalskade livsmedlen

Om du köper din honung hos den lokala biodlaren så får du veta var bina har flugit och hämtat nektarn som blir honung. I affären kan det i värsta fall var en ”honung” som inte varit i närheten av ett honungsbi. När du köper min honung så kommer den från skog, trädgårdar och åkrar i Rengsjö och Växbo.

Du bidrager till den biologiska mångfalden

När bina hämtar sin nektar pollinerar de samtidigt de växter de besöker. Om du köper din honung lokalt så bidrar du till mera blommor och därmed till mera bär, frukt och frön. Utan bina skulle det inte vara så mycket kvar att äta för oss människor.

Blommande ryps

den vanligaste oljeväxten på min breddgrad

Några, för bina, populära växter i vår trakt.

Sälg och en del av de tidiga lökväxterna är viktiga för bina på våren. Lönnen blommar precis innan bladen slår ut, den ger massor med mat. Maskrosor är bland det bästa bina vet. Fruktträden, vitklöver, vinbär, hallon, ja det finns mycket bina har att välja mellan. Ibland är det svårt att förstå varför mina bin väljer bort ett blommande rypsfält, men bina vet bättre!