Att flytta sin biodling

Det är ju tudelat att flytta, man lämnar det invanda och börjar om i det okända.

Men, man får å andra sidan chansen att börja om på nytt och ändå ha erfarenheterna från tidigare med sig in i det nya.

Ja, jag menar i livet i stort och i biodlingen.

När det gäller biodlingen:

  • ska man hitta nya uppställningsplatser i ett område där man inte känner några markägare, svårt men man blir tvingad att söka upp folk och ”göra sig bekant”
  • upptäcker man att det finns människor som är livrädda för bin (efter att man ställt upp kuporna)
  • man upptäcker att den där lilla grusvägen som såg så trevlig ut i höstas inte är lika trevlig när uppförsbacken är glashal och väldigt smal, hmmm
  • men man upptäcker att det finns människor som är väldigt tillmötesgående och även nyfikna
  • man ska bygga slungrum, och övriga utrymmen som krävs för honungshanteringen
  • man upptäcker igen hur mycket förvaringsyta det går åt
  • man ska bygga upp en ny kundkrets

Är det värt allt detta att flytta? Ja i mitt fall definitivt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *